Integritetspolicy

Vi på Barnvakt.se hanterar dina personuppgifter med största säkerhet, i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 bland annat är EU:s dataskyddsförordning, GDPR. I denna policy beskriver vi bland annat om hur vi samlar in personuppgifter, syftet med insamlingen av personuppgifterna, vilka rättigheter du har gällande vår hantering av personuppgifterna och hur du kontaktar oss. Policyn är tillämplig för dig som använder våra hemsidor, appar samt andra tjänster och digitala verktyg som hanteras av Barnvakt.se.

Personuppgifter och vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det innebär ett antal typer av information, exempelvis namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, inskickat material för tävlingar, val och beteenden med mera.

Behandling av personuppgifter är allt som sedan görs med personuppgifterna. Det kan vara allt från insamling och organisering av personuppgifterna till läsning, användning, justering och borttagande av information – oavsett om det sker av ett system eller av en fysisk person.

Kategorier av data som vi samlar

Barnvakt.se samlar främst in information från dig som är befintlig eller potentiell kund hos oss, alternativt om du är potentiell eller befintlig medarbetare. Vi kan komma att komplettera eller uppdatera uppgifter om dig med data från publika register i syfte att upprätthålla en god hantering av vår databas, skapa en mer komplett bild eller för att uppfylla regler och lagkrav.

Information som insamlas är exempelvis kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-post. Det kan även vara teknisk information om exempelvis vilken webbläsare du använder eller beteendeinformation på våra hemsidor.

Barnvakt.se registrerar personuppgifter i samband med att du:

 1. Fyller i uppgifter såsom e-postadress eller telefonnummer på vår hemsida eller via sociala medier och andra tredjepartsplattformar
 2. Kontaktar oss via exempelvis e-post, telefon, våra hemsidor eller via sociala medier och andra tredjepartsplattformar
 3. Besöker våra hemsidor, sociala medier, tredjepartstjänster eller andra digitala plattformar & tjänster. Det kan exempelvis vara IP-adress eller typ av enhet du surfar på, men även informationsinsamlande genom exempelvis cookies

Syften för behandling av persondata

Den data vi samlar in i samband med att du interagerar med våra digitala kanaler och tjänster behandlas av Barnvakt.se och våra partners främst för följande syften, utöver eventuella syften som redogörs för vid insamlandet av datan:

 • För att vi skall kunna tillhandahålla de tjänster som du har köpt eller begärt och för att kunna administrera allt relaterat till vårt avtal med dig
 • För att kunna hantera din jobbansökan, samt eventuell anställning och uppdrag hos oss
 • För att vi skall kunna ge dig god service, genom att exempelvis kommunicera med dig och ge dig den information eller hjälp du har efterfrågat
 • För statistik, analyser och marknadsundersökningar
 • För systemadministration
 • För att kunna testa, utveckla, leverera och förbättra våra sidor, produkter, tjänster, erbjudanden med mera
 • För att kunna skapa och rikta mer relevant kommunikation, erbjudanden & tjänster, bland annat utifrån segmentering och kundprofilering
 • För att skicka dig information, erbjudanden och marknadskommunikation via exempelvis SMS, e-post, notiser eller andra kontaktvägar såsom sociala medier när du har en kundrelation med oss
 • För att kommunicera med dig och kontakta dig via digitala eller andra kanaler med erbjudanden och information som vi tror att du har nytta av (notera att du kan välja att avböja denna kommunikation när som helst)
 • För att kunna skicka dig viktig information såsom uppdatering av villkor

Rättslig grund och berättigat intresse för behandling av personuppgifter

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Barnvakt.se, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre. I annat fall behöver du målsmans eller vårdnadshavares skriftliga samtycke. Barnvakt.se kommer alltid att följa tillämpbar lagstiftning för datasäkerhet när vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi skall kunna fullfölja ett avtal med dig eller besvara en förfrågan du har gjort, samt när berättigat intresse finns. Det kan exempelvis vara när vi vill marknadsföra oss till besökare av våra kanaler eller utveckla våra kanaler eller tjänster. Om vår datahantering kräver ditt samtycke, kommer vi att be om och erhålla detta innan vi behandlar din data. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du längre ned.

Lagringstid

Vi sparar datan tills dess att du drar tillbaka ditt samtycke gällande vår rätt att behandla den. Längre ned kan du läsa om hur du gör för att dra tillbaka ditt samtycke eller begära att få dina uppgifter raderade. Vi kan även komma att spara data om det krävs för uppfyllande av lagstadgade krav eller för juridiska processer.

Informationsdelning med tredje part

Vi kan komma att dela information med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Detta sker för att vi skall kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, exempelvis genom undersökningar, tester och analys eller leverans av tjänster. Delning kan även ske för att följa regler och lagstadgade krav genom exempelvis kontroll av medarbetare mot belastningsregistret. Vår hantering av personuppgifter sker dock alltid med största säkerhet. Barnvakt.se samarbetar enbart med partners som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som upprätthåller samma nivå av skydd som inom EU/ESS.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Barnvakt.se kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter om de upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att få dina uppgifter raderade eller att användningen begränsas. Kontakta oss i så fall (kontaktuppgifter finner du längre ned).

Vi välkomnar även dina tankar och åsikter kring hur dina personuppgifter behandlas och hur dina rättigheter respekteras. Kontakta oss gärna om du skulle ha några frågor eller synpunkter. Du kan även höra av dig till datainspektionen med synpunkter, då till e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss när du vill. Kontakta då oss, eller avregistrera dig i den e-post eller de SMS som vi skickar dig.

En gång per år kan du kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade. Det gör du genom en skriftlig begäran om ett registerutdrag från Barnvakt.se.

Länkar till andra hemsidor

Denna policy gäller enbart för de personuppgifter som Barnvakt.se behandlar inom ramen för våra digitala kanaler. Ibland innehåller våra sidor länkar till andra hemsidor eller material från tredje part. Dessa länkar finns endast i informationssyfte och då Barnvakt.se saknar kontroll över innehållet på dessa hemsidor, kan vi inte ansvara för dess innehåll. Om du följer en länk till en annan webbplats, uppmanar vi dig att granska avtalet för behandling av personuppgifter och cookies på den gällande hemsidan.

Våra kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att mejla oss på kontakt@barnvakt.se
eller ring 0200 – 12 54 69

Kontakta oss

Kom i kontakt med några av Sveriges mest etablerade barnpassningsföretag!

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Professionell barnpassning
 • Personligt utvalda barnvakter
 • Gedigen bakgrundskontroll
 • Utbildade och certifierade
 • Prova-på-träff
 • Flexibla upplägg